Kontakt


Radovan Radovanović

RUKOVODILAC PRODAJE KORIŠĆENIH VOZILA

011/7155-605
065/8148-194

Miloš Stević

PRODAVAC KORIŠĆENIH VOZILA

011/7155-616
065/8148-187

Marko Dončev

PRODAVAC KORIŠĆENIH VOZILA

011/7155-599
065/8148-142

Bojan Stanojević

PRODAVAC KORIŠĆENIH VOZILA

011/7155-599
065/8148-209

Mihailo Cerovac

PRODAVAC KORIŠĆENIH VOZILA

011/7155-605
064/8956-240

Jasmina Vojinović

MENADŽER ZA METODE I KVALITET

065/8148-181

Katarina Milanović

MARKETING

065/8148-174